Kontrast:
Czcionka: A A+ A++

Seminaria Jamneńskie III

Tematem kolejnego spotkania z cyklu Seminaria Jamneńskie będzie “Pomorska codzienność od kuchni. Między tradycją a współczesnością”. Konferencja odbędzie się 23 października 2023 r.

Ze względu na charakter konferencji i ograniczoną przestrzeń w której się ona odbywa nie jest to wydarzenie o charakterze otwartym.

program konferencji:

9:30 rejestracja uczestników

10:00
dr hab. Zygmunt Kalinowski – dyrektor Muzeum w Koszalinie
powitanie uczestników i uroczyste otwarcie konferencji

10:20 – 12:30
mgr Iwona Karwowska – Muzeum Narodowe w Szczecinie
Tradycyjne potrawy we współczesnej kuchni. Analiza zgłoszeń konkursu
„Poszukiwacze smaków”

mgr Agnieszka Słowińska – Muzeum Narodowe w Szczecinie
Co o dawnych tradycjach kulinarnych mówią zbiory? Obiekty muzealne jako
źródło wiedzy o przedwojennej kuchni Pomorza Zachodniego

dr hab. prof. UG Anna Kwaśniewska – Uniwersytet Gdański, Instytut Antropologii
Ile tradycji jest na listach produktów tradycyjnych. O konstruowaniu
dziedzictwa kulinarnego Pomorza

mgr Magdalena Sudoł – Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
Słów kilka o etnodizajnie kaszubskich kulinariów

12:30 – 13:00 dyskusja

13:00 – 14:30 przerwa obiadowa

14:30 – 16:00
mgr Joanna Gołofit – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie – oddział
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Współczesne echa piernikarstwa pomorskiego

dr Karol Walczak – Zakład Ochrony dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji
Międzykulturowej (ZODKiKM) WPA w Kaliszu UAM w Poznaniu
Pomorska kuchnia. Pomiędzy współczesnymi (re)konstrukcjami
a etnograficznym detalem

mgr Irena Nowogrodzka-Barańska – Muzeum w Koszalinie
Niematerialne dziedzictwo kulinarne Jamna i okolic

16:00 – 16:30
dyskusja i podsumowanie konferencji.

Konferencja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

3 października, 2023 12:56 pm Opublikowane przez

Skategoryzowane jako: