Kontrast:
Czcionka: A A+ A++

Seminaria jamneńskie. Wieś pomorska.

Dyrektor Muzeum w Koszalinie  zaprasza do udziału w konferencji inaugurującej cykl spotkań naukowych p.n „Seminaria jamneńskie”, która odbędzie się w Koszalinie w dniu 7 listopada 2019 r.

W grudniu 2018 roku zakończono realizację projektu „Rekonstrukcja Zagrody Jamneńskiej z XIX wieku”, którego najważniejszym rezultatem była budowa tradycyjnej zagrody chłopskiej.   Dopełnieniem projektu jest cykl sesji naukowych pod wspólną nazwą „Seminaria jamneńskie”. Mają one odbywać się właśnie w Zagrodzie Jamneńskiej, w kulturowym kontekście dawnej osady pomorskiej.

Kultura jamneńska już od połowy XIX wieku była przedmiotem intensywnych badań etnograficznych. Rysowano, fotografowano, a także zbierano przedmioty codziennego użytku, dzięki czemu przed końcem XIX w., w berlińskim muzeum po raz pierwszy eksponowano zabytki jamneńskie. Nie tylko jednak Jamno stanowiło i stanowi przedmiot zainteresowania badaczy. Również inne wsie pomorskie, swoisty mikrokosmos kulturowy, winne stać się obiektem interdyscyplinarnych badań.

Do udziału w konferencji zapraszamy reprezentantów środowisk zajmujących się dokumentowaniem i analizowaniem zjawisk kulturowych. Nasze zaproszenie kierujemy zarówno do osób, które chciałyby zaprezentować wybrane zagadnienia, jak i do wszystkich zainteresowanych udziałem w obradach w roli słuchaczy i dyskutantów.

Wieś pomorska. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość.

1. Przeszłość – Wieś pomorska od okresu lokacji na prawie niemieckim po dramat II wojny światowej.

2. Teraźniejszość – Wieś pomorska jako element współczesnego krajobrazu kulturowego.

3. Przyszłość – Miejsce wsi pomorskiej w zmieniającym się świecie.

W programie konferencji przewidujemy wystąpienia do 20 minut w przypadku referatów oraz do 10 minut dla komunikatów. Proponowane tematy wystąpień prosimy zgłaszać w terminie do 15 września br. na adres mailowy: pliszka@muzeum.koszalin.pl

Zastrzegamy sobie możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji wystąpień. Przewidujemy druk materiałów pokonferencyjnych w „Koszalińskich Zeszytach Muzealnych” lub monografii zbiorowej. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 15 września 2019 roku na adres: pliszka@muzeum.koszalin.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy

28 sierpnia, 2019 8:44 am Opublikowane przez

Skategoryzowane jako: